Porsche 996 GTS - Vasilyev/Fomenko/Lechner/Tanaka - Team RWS Motorsport - 24 Hours of Daytona 2003