The Joker (Arkham Asylum) (Orange Chrome) [NYCC Debut]

Orange - NYCC 2019 Exclusive