Freddy Funko

Alternative Name: Deadpool (Orange)

Orange

Excl. to San Diego Comic-Con