Freddy Funko

Alternative Name: Black Ranger

Black Ranger

Excl. to San Diego Comic-Con