Leonardo (Metallic) [2013 SDCC]

Excl. to 2013 San Diego Comic-Con ltd 1008pcs